Susimesi OÜ toodab müügiks Buckfast tõugu mesilasperesid kümnel farrar raamil.
Hetkel on võimalik esitada tellimus 2019. aasta suvel loodavatele peredele.

2019. aastal lisandub meie toodete hulka loodetavasti ka klientide soovil mesi. Sellest teavitame jooksvalt.