Ettevõte

Susimesi OÜ on loodud 2016. aastal eesmärgiga toota müügiks mesilasperesid. Aja jooksul on juurde tulnud nii teisi tooteid - mesi ja muud mesindussaadused - kui ka uusi tegevusi.
Mesindus on tegevusalana muutunud viimasel aastakümnendil jälle populaarsemaks, võrreldes varasemate aegadega, mesilaste talvekaod aga kohati suuremaks. Sellepärast oleme koostöös Beeline OÜ-ga võtnud eesmärgiks toota kodumaise turu vajaduste rahuldamiseks piisaval arvul mesilasperesid. Oma tootmises kasutame mesilasperede paljundamisel mesilasemasid, kes pärinevad Muhu mesinik Aimar Lauge poolt Eestis aretatud Buckfasti tõust. Viimastel aastatel on ettevõtte mesilas talvitunud alati üle 100 mesilaspere ning ühes koostööpartneri Beeline OÜ mesilasperedega on nende arv 300 ümber.

Mesindus

Susimesi mesinik on Raul Orglaan. Olen ka Saaremaa usaldusmesinik ning terviseedendaja. Kõik tegevused täiendavad ja toetavad teineteist ja on abistava loomuga ning teinekord tekib endalgi küsimus, et kust läheb piir ettevõtlusel ja alturismil.
Esimest korda puutusin mesindusega lähemalt kokku kolme aastaselt kui mu isa kahe mesilasperega hobikorras tegeles. Sellest ajast on selgelt meeles küll vaid paistes alahuul, mis oli tingitud liigse uudishimu ja ühe mesilinnu astla kokkupõrkest. Alles 2011. aasta kevadel ristusid minu teed mesilastega uuesti! Suveks oli mul juba kaks mesilasperet ning sealt see kõik algas.
Esialgu lugesin läbi pea kõik raamatud, mis mesindust puudutasid. Kuna tundus, et sellest kõigest on veel vähe, läksin 2015. aastal Olustverre mesindust õppima. Lõpetasin kooli 2016 sügisel Mesinik tase 4 eksamiga. Oma õpitud teadmisi kinnitasin praktikaga 2016. aasta suvel Aimar Lauge mesilas.
2019. aastal täiendasin ennast veel ning lisandunud kogemus võimaldas väljastada mulle 26.06.2019 Mesinik tase 5 kutsetunnistuse.
Täna ja tulevikus püüan olla hea partner Sinu mesilastele.

Usaldusmesinik

2017. aastal loodi usaldusmesinike võrgustik, et toetada mesinikke mesilashaiguste ennetamisel ja tõrjel.
Olen oma mesila kõrvalt alates nõustamisteenuse loomisest leidnud aega ka kohalike mesinike muredele ja teen seda loodetavasti veel pikka aega:
1. mesilaste haiguste äratundmine ja tõrje
2. mürgituste ärahoidmine ja abi mürgituskahtluse korral
3. nõustamine mesilaste pidamisel

Tervis

2019. aasta suvest alates olen aga oluliselt rohkem pööranud tähelepanu tervisele.
Esialgu köitsid need teemad mind puhtalt isiklikust huvist tänu põlvevigastusele. Kuid aja jooksul läbides erinevaid koolitusi ja lühiseminare nii auditooriumis kui ka osaledes online ning mõistes, milline suurepärane tervenemisvõime on inimese organismile tegelikult antud, asusin selle valdkonna kohta rohkem uurima. Enda suurepärane taastumine lisas entusiasmi.
2019 lõpus alustasin koostööd iseseisva partnerina Rootsi börsiettevõttega, mis on oma innovaatilise lähenemise poolest teerajajaks kogu maailmas olles analüüsipõhise isikustatud toitumise esirinnas! Sellest ajast alates olen pidevalt ennast täiendanud tervisealaste teadmistega, lugedes erialast kirjandust, erinevaid teaduslikke uuringuid ning osalenud kokku rohkem kui 100h erinevaid koolitusi ja seminare.
Olen seisukohal, et inimene on tervik ja mured tervisega pole lihtsalt 'üks' probleem, vaid nõuab personaalset lähenemist ja kogu elustiili ülevaatust! Hea tervis algab inimesel juba enne eostamist ehk sõltub otseselt, mida saavad vanemad uuele elule 'kaasa anda' ning sellele tähelepanu pööramine peaks kestma raugaeani! Jagan lahkelt oma teadmisi sel teekonnal - küsi vaid!