Susimesi OÜ

Usaldusmesinike võrgustiku loomine ja nõustamise teenus.

1343. aastal kirjutab kroonikakirjutaja Marburgi Wigand:“Aastal 1343 meister Lutheri ajal, kui Taani kuningas valitses Tallinna maal, rõhusid kuninga rüütlid ja vasallid nii suurte vaevade ja raskustega elanikke, mispeale eestlased, harjulased ja saarlased tõusid nende vastu.
Täna, 674 aastat hiljem, jüripäeval 23. aprillil, tulid Jaanus Tõnissoni juures Harjumaal Rae vallas Soodevahe talus kokku kogenud mesinikud ja mesilaste haigustega tegelevad loomaarstid.
Kohal oli 16 tulevast usaldusmesinikku ja koolitajad Arvi Raie , Hagbard Räis, Aivar Raudmets ja Aado Oherd…. /”Mesinik”, 2017 A. Raie/  2_2017_Mesinik.pdf

Usaldusmesinike võrgustiku loomine toimus 2017. aastal Eesti mesindusprogrammi raames ning selle põhieesmärgiks on abistada ja toetada mesinikke mesilashaiguste ennetamisel ja tõrjel.

Mesinikele pakuvad nõustamisteenust Eesti Mesinduskogu vahendusel ja Eesti Mesindussektorisse sekkumise toetuse 2023-2025  kaasrahastamisel piirkondlikud usaldusmesinikud, kelle kontaktid on leitavad Eesti Mesinduskogu veebilehel Nõustamine sektsioonis. Nõu annavad usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (mina oman Mesinik tase 5 kutset).

Usaldusmesinike vahel on ära jaotatud Eesti erinevad piirkonnad, kuid nõu võib küsida ning helistada kõikidele. Minu piirkonnaks on Saaremaa.

Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine, mesilaspere probleemide välja selgitamine ning laboratoorsete uuringute tarvis analüüside kogumine.

Usaldusmesinike tegevust koordineerib mesilashaiguste meetmejuht Hagbard Räis.

Scroll to Top