Susimesi OÜ

Millal pöörduda oma piirkondliku usaldusmesiniku poole?

  • Kui sul on probleeme mesilaste pidamisel
  • Pole endas kindel ning tekib lihtsalt küsimusi
  • Avastad kliinilise pildi – mesilashaigused
  • Mesilased on hukkunud – sügis-talvel või ka kevad-suvel

Usaldusmesinik saab olla abiline mesiniku ja kohaliku veterinaarkeskuse vahel ning abistada proovide võtmisel ja laborisse saatmisel analüüside tegemiseks. Mesindussekkumise toel on võimalik kas osaliselt või täielikult katta mesilashaiguste tuvastamiseks võetud proovide analüüsi kulud Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses. Vajaduse üle otsustab mesindusprogrammi juht lähtudes alameetme juhi poolt kinnitatud usaldusmesiniku avaldusest ja alameetme eelarvest.

Kui tunned vajadust oma mesindusringkonnas koolituse järele, siis käin vajadusel ka lektorina oma teadmisi suurematele ja väiksematele mesinike gruppidele jagamas. Seda küll pigem talvisel perioodil, kuid küsida võib ka muul ajal – ehk saame kokkuleppele! 😉

Scroll to Top