USALDUSMESINIK

1343. aastal kirjutab kroonikakirjutaja Marburgi Wigand:“Aastal 1343 meister Lutheri ajal, kui Taani kuningas valitses Tallinna maal, rõhusid kuninga rüütlid ja vasallid nii suurte vaevade ja raskustega elanikke, mispeale eestlased, harjulased ja saarlased tõusid nende vastu.
Täna, 674 aastat hiljem, jüripäeval 23. aprillil, tulid Jaanus Tõnissoni juures Harjumaal Rae vallas Soodevahe talus kokku kogenud mesinikud ja mesilaste haigustega tegelevad loomaarstid.
Kohal oli 16 tulevast usaldusmesinikku ja koolitajad Arvi Raie , Hagbard Räis, Aivar Raudmets ja Aado Oherd.... /"Mesinik", 2017 A. Raie/  2_2017_Mesinik.pdf

Usaldusmesinike võrgustiku loomine toimub Eesti mesindusprogrammi raames ning selle põhieesmärgiks on abistada ja toetada mesinikke mesilashaiguste ennetamisel ja tõrjel.

Mesinikele pakuvad nõustamisteenust mesindusprogrammi vahendusel piirkondlikud usaldusmesinikud, keda on hetkel 15 inimest. Nõu annavad usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (oman Mesinik tase 5 kutset).

Usaldusmesinike vahel on ära jaotatud Eesti erinevad piirkonnad, kuid nõu võib küsida ning helistada kõikidele. Minu piirkonnaks on Saaremaa.

Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine.

Kõikide usaldusmesinike kontaktid on leitavad Mesindusprogrammi veebilehel alajaotusest: kontakt.
Usaldusmesinike tegevust koordineerib mesilashaiguste meetmejuht Hagbard Räis.

Millal pöörduda oma piirkondliku usaldusmesiniku poole?

  • Kui sul on probleeme mesilaste pidamisel
  • Pole endas kindel ning tekib lihtsalt küsimusi
  • Avastad kliinilise pildi - mesilashaigused
  • Mesilased on hukkunud - sügis-talvel või ka kevad-suvel
Usaldusmesinik saab olla abiline mesiniku ja kohaliku veterinaarkeskuse vahel ning abistada proovide võtmisel ja laborisse saatmisel analüüside tegemiseks. Mesindusprogrammi toel on võimalik kas osaliselt või täielikult katta mesilashaiguste tuvastamiseks võetud proovide analüüsi kulud, mida PTA (Põllumajandus- ja Toiduamet) laboratoorium ei kata. Vajaduse üle otsustab mesindusprogrammi juht lähtudes alameetme juhi poolt kinnitatud usaldusmesiniku avaldusest ja alameetme eelarvest.

Käin vajadusel ka lektorina oma teadmisi suurematele ja väiksematele mesinike gruppidele jagamas. Seda küll pigem talvisel perioodil, kuid küsida võib ka muul ajal - ehk saame kokkuleppele! ;)