Susimesi OÜ

Mesilasperede talvitumine

Mesilasperede talvitumine on minu mesilas väga tähtsal kohal, sest hea talvitumine loob eeldused edukaks mesindushooajaks nii, et kevadel hakkavad arenema suured, tugevad ja terved mesilaspered.  Kui mesinikul algab uus aasta 1. jaanuaril, siis mesilaspere aasta alguseks võiks lugeda seda aega, mil mesi on võetud ja algab mesilaspere talveks ette valmistamine.

Esiteks, ma veendun, et mesilased on piisavalt toidetud, pakkudes neile kvaliteetset talvesööta ja veendudes, et toiduvarud kestavad ka kogu talveperioodi ning alustan varroosi tõrjega õigeaegselt. Samuti tagan, et mesilased on kaitstud niiskuse ja väliste stressitekitajate eest – eelkõige tihased, nugised ja hiired. Lisaks teostan regulaarselt jälgimist ja hooldust, et tuvastada võimalikke probleeme ja reageerida neile kiiresti.

Olulised märksõnad talvitumisega seoses: talvesööt, varroalesta õigeaegne tõrje, taru isolatsioon (terve ja korras inventar), niiskuse kontroll, tervise jälgimine, prahi eemaldamine lennuavast, et tagada vajadusel mesilaste väljalennu võimalus.

 

Väga hästi ja kokkuvõtvalt võib lugeda Mesilasperede talvitumine“, Kalle Toomemaa, 2018 Tallinn:
“Talv on suurim väljakutse nii mesilastele kui mesinikule. Võib öelda, et mesilasperede talvitumine on kogu mesinduse telg, iga mesiniku tõeline eksam. Mesilasperede halb talvitumine viib talve jooksul või kevadel sageli nende hukkumisele või olulisele nõrgenemisele. Sellest, kuidas mesilased talvituvad, sõltub oluliselt perede areng kevadel ja tootlikkus suvel. Hea talvitumise järel on mesilaspered kevadel tugevad, mesilased on hästi säilinud ja ei kannata kõhulahtisuse või nosematoosi läbi, kärjed ja taru on puhtad, ei ole roojaplekke ega ülemäärast niiskust ja hallitust. Mesilased ei ole loiud ja paisunud tagakehaga, vaid erksad ja saledad, sarnanedes suvistele mesilastele. Langetist on tarupõhjal vähe või puudub see üldse või on juba välja kantud. Taru esmakordsel avamisel jääb mulje, et talvitumine ei ole olnud mesilastele rängaks katsumuseks, vaid puhkuseks − õigemini, talve poleks nagu olnudki. Ja loomulikult munevad emad sellistes peredes kevadel intensiivselt, mesilased elavad kauem ja kasvatavad energiliselt hauet, mille tulemusel pered kasvavad ja arenevad kiiresti.”

Scroll to Top