Ettevõte

Susimesi OÜ on loodud 2016. aastal eesmärgiga toota müügiks mesilasperesid ning tulevikus ka mett ja muid mesindussaaduseid.

Mesindus on tegevusalana muutunud viimasel aastakümnendil jälle populaarsemaks, võrreldes varasemate aegadega, mesilaste talvekaod aga kohati suuremaks. Sellepärast oleme koostöös
Beeline OÜ-ga võtnud eesmärgiks toota kodumaise turu vajaduste rahuldamiseks piisaval arvul mesilasperesid. Oma tootmises kasutame mesilasperede paljundamisel mesilasemasid, kes pärinevad Muhu mesinik Aimar Lauge poolt Eestis aretatud Buckfasti tõust. Viimastel aastatel on meie mesilas talvitunud alati üle 100 mesilaspere.

Mesinik

Susimesi mesinik on Raul Orglaan. Esimest korda puutusin mesindusega lähemalt kokku kolme aastaselt kui mu isa kahe mesilasperega hobikorras tegeles. Sellest ajast on selgelt meeles küll vaid paistes alahuul, mis oli tingitud liigse uudishimu ja ühe mesilinnu astla kokkupõrkest.

Alles 2011. aasta kevadel ristusid minu teed mesilastega uuesti! Suveks oli mul juba kaks mesilasperet ning sealt see kõik algas. Esialgu lugesin läbi pea kõik raamatud, mis mesindust puudutasid. Kuna tundus, et sellest kõigest on veel vähe, läksin 2015. aastal Olustverre mesindust õppima. Lõpetasin kooli 2016 sügisel Mesinik tase 4 eksamiga. Oma õpitud teadmisi kinnitasin praktikaga 2016. aasta suvel Aimar Lauge mesilas. 2019. aastal täiendasin ennast veel ning lisandunud kogemus võimaldas väljastada mulle 26.06.2019 Mesinik tase 5 kutsetunnistuse.